Thermische schakelaars

We maken allemaal gebruik van verschillende soorten toestellen of apparaten. Denk aan een wasmachine, een afwasmachine, een frituurpan en een koffiezetapparaat. Al deze verschillende systemen vereisen een bepaalde (hoge) temperatuur om hun functie te kunnen vervullen. Hierbij dient te worden voorkomen dat deze temperatuur te hoge waarden bereikt waardoor het systeem beschadigd raakt. Verschillende veiligheidsvoorzieningen zoals een thermische schakelaar waarborgen een veilig gebruik.

Wat is een thermische schakelaar?

Koop je een frituurpan, dan zie je dat deze een maximumtemperatuur van (meestal) 190 graden kent. Een dergelijke temperatuur is vereist om ervoor te zorgen dat de etenswaren die je wenst te frituren op een optimale wijze klaargemaakt kunnen worden. Het is echter niet de bedoeling dat het systeem verder blijft opwarmen tot het bijvoorbeeld een temperatuur van meer dan 200 graden heeft bereikt. Zo kunnen zeer gevaarlijke situaties ontstaan die je absoluut zal willen voorkomen. Een ingebouwde thermische schakelaar zorgt ervoor dat wanneer het systeem de gewenste temperatuur bereikt, het apparaat afslaat. Zo ben je beschermd tegen oververhitting en ben je er zeker van dat je in echt veilige omstandigheden je etenswaren kan frituren. In de praktijk worden thermische schakelaars uiteraard niet alleen gebruikt in frituurpannen. Ook in een koffiezetapparaat en in de meeste andere systemen waarbij er een bepaalde temperatuur is vereist om te kunnen functioneren worden ze gebruikt.

Hoe werken thermische schakelaars precies?

Deze schakelaar heeft als belangrijkste functie om ervoor te zorgen dat een systeem niet oververhit geraakt. Dat betekent dat ze in werking treedt op het ogenblik dat de vereiste temperatuur is bereikt. Ze schakelt (of, in vakjargon: sluit) terug wanneer de temperatuur voldoende is gedaald. Zo krijgt het systeem weer de mogelijkheid om haar temperatuur te verhogen als dat nodig mocht zijn. De exacte werking van een thermische schakelaar wordt vaak aan het blote oog onttrokken. In het merendeel van de gevallen is een dergelijke schakelaar niet veel meer of minder dan een bimetalen strip. Vaak wordt deze bovendien ingekapseld in een buisvormige glazen bol. Op deze manier wordt de thermische schakeling niet alleen tegen stof beschermd, maar ook tegen mogelijke kortsluiting. Veel mensen denken dat een thermische schakelaar hetzelfde is als een thermische zekering. Dat is echter niet het geval. Sterker nog, er is een bijzonder belangrijk verschil tussen beide type artikelen waar je absoluut rekening mee moet houden.

Verschil tussen een thermische schakelaar en een thermische zekering

Wanneer een toestel gebruikmaakt van haar ingebouwde thermische zekering zal je kunnen vaststellen dat deze slechts één keer kan worden gebruikt. Op het ogenblik dat de zekering geactiveerd wordt zal ze dan ook moeten worden vervangen om het apparaat weer te laten functioneren. Dat geldt niet voor het geval er gebruik wordt gemaakt van een thermische schakelaar. Deze zal zich - als het goed is -automatisch resetten waardoor ze continue gebruikt kan worden. Dit betekent dat je ze niet hoeft te vervangen, tenzij er uiteraard een bepaald probleem opduikt met de schakelaar. In principe reset ze zich dus automatisch waardoor je hier geen omkijken naar hebt, maar er zijn ook uitzonderingen. In bepaalde situaties is het namelijk mogelijk dat er een manuele reset is vereist. De fabrikant kiest hiervoor op het ogenblik dat hij het niet aangewezen vindt dat het systeem in kwestie uit zichzelf zomaar heropstart zonder dat er daarvoor eerst een waarschuwing of menselijke interactie is vereist.

Waar rekening mee houden bij het kopen van een thermische schakelaar?

Een thermische schakelaar is beslist geen overbodige luxe. Vooraleer een dergelijke schakelaar te bestellen is het evenwel altijd van belang om rekening te houden met een aantal factoren. Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet:

  • Welk type thermische schakelaar is er vereist (normal closed inbouw, open closed inbouw, etc.)?
  • Hoeveel bedraagt de werktemperatuur van de thermische schakelaar?
  • Hoeveel bedraagt de maximumtemperatuur van de thermische schakelaar?
Normal open houdt in dat “geopend” de standaard stand is, bij oververhitting sluit de schakelaar dus de stroomtoevoer af. Er wordt dan ook wel gesproken van een sluitende thermische schakelaar. Normal closed werkt precies andersom, daarbij is de standaard situatie dat de schakelaar geen stroom doorlaat en zich bij een bepaalde temperatuur opent. Buiten bovenstaande gegevens kan er ook nog speciale aandacht worden geschonken aan de te verwachten levensduur (uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid cycli) evenals de spanning (doorgaans 240V & 6A) waarvan sprake is. Ga je online een thermische schakelaar kopen, sta altijd even stil bij bovengenoemde eigenschappen.

Soms een manuele reset vereist

Afhankelijk van het type thermische schakelaar waarvoor je kiest dien je er rekening mee te houden dat er soms een manuele reset is vereist. Een dergelijke handeling kan noodzakelijk zijn bij systemen die niet zomaar heropgestart kunnen worden zonder waarschuwing. Denk hierbij onder meer aan een krachtige motor. Mocht deze zomaar terug opstarten zonder een concrete waarschuwing kan dit leiden tot erg gevaarlijke situaties. Omwille van deze reden wordt er voor het resetten van de thermische schakelaar een speciale drukknop voorzien. Deze knop kan worden ingedrukt door gebruik te maken van een speciaal stukje gereedschap of gewoon met de hand. Thermische schakelaars kunnen zich zonder problemen aanpassen afhankelijk van de situatie waarin ze worden gebruikt. Afhankelijk van het apparaat waar je gebruik van maakt is dus verstandig om er even bij stil te staan wat de precieze werking van je schakelaar precies is voordat je de schakelaar weer omzet.

Vragen en advies

Heb je vragen over een thermische schakelaar of wens je advies bij het kiezen van je thermische schakelaars? Bel ons dan op 043-7820543 of neem contact op met onze klantenservice via het contact formulier.

  Op de hoogte blijven van alle aanbiedingen?
Overige links